הגבלת דרכון

הגבלת דרכון

הגבלה מלקבל או לחדש דרכון ישראלי או תעודת מעבר מונעת מחייב לצאת את גבולות מדינת ישראל. במקרים אחרים הגבלה זו תקשה על חייב המתגורר בחו"ל לקבל שירותים בסיסיים משום שדרכונו אינו בתוקף. הגבלה זו פוגעת, ברוב המקרים, בזכות התנועה של חייב, הלוא היא זכות חוקתית הנובעת מזכות האדם לכבוד ומעוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אך למרות הפגיעה החמורה, ניתנה הסמכות לרשם ההוצאה לפועל להטיל הגבלה עונשית זו, משום שמטרתה היחידה היא – להפעיל לחץ על חייב משתמט מחובותיו – שיסדיר חובותיו בהוצאה לפועל בהקדם האפשרי.

ובכל זאת, אין סיבה לחשוש מגובה החובות הרב שנצבר משך השנים או מאי יכולת פירעון החובות כרגע. משום שכאמור, מטרת ההגבלה אינה להעניש אדם שמנסה לשלם את החובות אבל ידו אינה משגת, אלא להעניש רק חייב שמזניח את אותם חובות.

 

כן יש לזכור שהגבלה זו תוטל לרוב בנוסף להגבלות נוספות, כמו הגבלה על רישיון נהיגההגבלה על שימוש בכרטיס חיוב, עיכוב יציאה מהארץ,  הגבלת חייב כלקוח מוגבל מיוחד, הגבלת חייב מייסוד תאגיד ועוד.

הגבלה זו ניתנת להסרה במגוון דרכים ובזמן קצר יחסית, אך ראשית, יש לנתח המקרה האמור ולבחון תחילה, האם הוטלה ההגבלה כדין. יצויין בנוסף, כי לא ניתן להאריך תוקף של דרכון עת הוטלה הגבלה זו, ויוער, כי ניתן להטיל הגבלה זו מכח סעיפים אחרים בחוק וכן מכח חוקים אחרים, אך רק הגבלה המוטלת מכח סעיף 66א(1) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (להלן: החוק) נועדה לשם הענשת החייב, בעוד שהגבלה מלקבל דרכון ישראלי או תעודת מעבר המוטלת מסעיפים אחרים נועדה למנוע התחמקות החייב מלשלם חובותיו.

תוך כמה זמן ניתן להסיר הגבלה מלקבל דרכון ישראלי או תעודת מעבר?

את ההגבלה ניתן להסיר תוך זמן קצר מאוד ולעיתים תוך 24 שעות. עם זאת, יש לוודא שלא קיימת הגבלה זהה אשר מוטלת מכח סעיפים בחוק זה או מכח סעיפי חוק אחרים, שאז יש לפעול גם כנגד ביטול ההגבלה הנוספת.

 

 

האם ניתן להסיר את ההגבלה גם ללא כניסה להליכי פשיטת רגל?

בהחלט כן. תפקידה היחידי של ההגבלה הוא לגרום לחייב להסדיר חובותיו. ניתן להסדיר חובות גם בהוצאה לפועל וללא הליכי פשיטת רגל, ובכך להסיר את ההגבלה. עם זאת, יש לוודא שלא קיימת הגבלה זהה אשר מוטלת מכח סעיף אחר בחוק זה או מכח סעיפי חוק אחרים, שאז יש לפעול גם כנגד ביטול ההגבלה הנוספת.

 

 

האם יש הבדל בין הגבלת עיכוב מהארץ מכח סעיף 66א(1) לחוק ובין סעיפים אחרים?

אכן. הגבלה עונשית מכח סעיף 66א(1) מטרתה אחת בלבד – להאיץ חייב להסדיר חובותיו בהוצאה לפועל. כל הטלת הגבלת חייב מלקבל דרכון ישראלי או תעודת מעבר מכח סעיף אחר בחוק או מכח חוק אחר מטרתה – מניעת התחמקות מתשלום חוב. כך שעת חייב מבקש להסדיר חובותיו אין עוד טעם להענישו אף אם אין ביכולתו לפרוע את החוב כנדרש, אך תיתכן סיבה למנוע יציאתו מהארץ על מנת שלא יתחמק מתשלום החוב הנותר.

 

 

 האם נדרש עירבון לשם ביטול ההגבלה?

במידה והחייב לא הספיק להסדיר חובותיו וברצונו לבטל את ההגבלה הרי שבנסיבות מוצדקות יידרש ממנו להפקיד עירבון לשם ביטולה. 

 

 

האם הסרת הגבלת חייב מלקבל דרכון ישראלי או תעודת מעבר כרוכה בתשלום כספי?

ברוב המקרים, החייב יצטרך להוכיח את נכונותו להסדיר חובותיו באמצעות תשלום עבור פיגורי תשלומים או תשלומים עתידיים, ובכך להסיר את ההגבלה. עם זאת, ראוי להדגיש, שניתן להסיר את ההגבלה גם ללא תשלום כלשהו, אך סביר ומשך זמן ביטול ההגבלה יתארך. וכאמור, יש לוודא שלא קיימת הגבלה זהה אשר מוטלת מכח סעיף אחר בחוק זה או מכח סעיפי חוק אחרים, שאז יש לפעול גם כנגד ביטול ההגבלה הנוספת. 

 

 

כיצד ניתן להסיר את ההגבלה?

אחת הדרכים להסרת ההגבלה היא תוך בחינה האם ההגבלה הוטלה כדין, שכן לעיתים יהיה להצביע כי הזוכה לא עמד בתנאים המקדימים לשם הצדקת הטלת ההגבלה מלכתחילה, למשל; הזוכה לא המציא את האזהרה כדין, לא נכון היה לקבוע כי החייב משתמט מחובותיו, החייב נדרש לצאת מהארץ מטעמי בריאות או של בן משפחה התלוי בו, וכן מקרים נוספים.

 

 

האם כניסה לאיחוד תיקים מבטלת את הגבלת החייב מהחזקת דרכון ישראלי או תעודת מעבר?

עצם הגשת בקשת חייב להיכנס תחת הגנת "איחוד תיקים" מחייבת את הרשם להורות על עיכוב יציאה מהארץ, למעט טעמים מיוחדים. עם זאת, "איחוד תיקים" יבטל לרוב את ההגבלה על עיכוב יציאה מהארץ מכח סעיף 66א(2) לחוק וכן הגבלות נוספות, ביניהן הגבלה על החזקת דרכון ישראלי או תעודת מעבר לפי סעיף 66א(1) לחוק, שכן אין עוד טעם להעניש חייב שמבקש להסדיר חובותיו, אך כאמור, תוטל הגבלת עיכוב יציאה מהארץ מעצם כניסה להליך איחוד תיקים והגבלה זו תוסר כאמור מטעמים מיוחדים, למשל ביקור קרוב משפחה שחלה.

 

 

האם תוסר הגבלתו של חייב מלקבל דרכון ישראלי או תעודת מעבר עת הוכרז "חייב מוגבל באמצעים"?

עצם הגשת בקשת חייב להיכנס תחת הגנת "חייב מוגבל באמצים" מתירה לרשם להורות על עיכוב יציאה מהארץ, למעט טעמים מיוחדים. עם זאת, "הכרזת חייב כמוגבל באמצעים" תבטל לרוב את ההגבלה על עיכוב יציאה מהארץ מכח סעיף 66א(2) לחוק וכן הגבלות נוספות, ביניהן הגבלה על החזקת דרכון ישראלי או תעודת מעבר לפי סעיף 66א(1) לחוק, שכן אין עוד טעם להעניש חייב שמבקש להסדיר חובותיו, אך כאמור, תוטל הגבלת עיכוב יציאה מהארץ מעצם הכרזת חייב כמוגבל באמצעים והגבלה זו תוסר כאמור מטעמים מיוחדים, למשל ביקור קרוב משפחה שחלה.

ליצירת קשר מלאו את הפרטים

מחיקת חובות בהליך פשיטת רגל

לפרטים נוספים

ביטול הגבלת רישיון נהיגה

לפרטים נוספים

ביטול הגבלת עיכוב יציאה מהארץ

לפרטים נוספים

פשיטת רגל - היום שאחרי

לפרטים נוספים

Call Now Button