עיכוב יציאה מהארץ

עיכוב יציאה מהארץ

הגבלת עיכוב יציאה מהארץ "כולאת" למעשה את החייב בתחומי מדינת ישראל. הגבלה זו פוגעת באופן ישיר בזכות התנועה של חייב, הלוא היא זכות חוקתית הנובעת מזכות האדם לכבוד ומעוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. ולמרות הפגיעה החמורה, ניתנה הסמכות לרשם ההוצאה לפועל להטיל הגבלה עונשית זו, משום שמטרתה היחידה היא – להפעיל לחץ על חייב משתמט מחובותיו – שיסדיר חובותיו בהוצאה לפועל בהקדם האפשרי.

ודווקא משום מטרה זו, אין סיבה לחשוש מגובה החובות הרב שנצבר משך השנים או מאי יכולת פירעון החובות כרגע. משום שכאמור, מטרת ההגבלה אינה להעניש אדם שמנסה לשלם את החובות אבל ידו אינה משגת, אלא להעניש רק חייב שמזניח את אותם חובות.

 

כן יש לזכור שהגבלה זו תוטל לרוב בנוסף להגבלות נוספות, כמו הגבלה מלקבל דרכון, הגבלה על רישיון נהיגההגבלה על שימוש בכרטיס חיוב, הגבלת חייב כלקוח מוגבל מיוחד, הגבלת חייב מייסוד תאגיד ועוד. הגבלה זו ניתנת להסרה במגוון דרכים ובזמן קצר יחסית, אך ראשית, יש לנתח המקרה האמור ולבחון תחילה, האם הוטלה ההגבלה כדין.

כמו כן, יש להבחין, כי צו עיכוב יציאה מהארץ ניתן להטיל מכח סעיפים אחרים בחוק וכן מכח חוקים אחרים, אך רק הגבלת חייב לצאת את הארץ המוטלת מכח סעיף 66א(2) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (להלן: החוק) נועדה לשם הענשת החייב בעוד שצו עיכוב יציאה מהארץ המוטל מסעיפים אחרים נועד למנוע, ברוב המקרים, התחמקות החייב מלשלם חובותיו.

תוך כמה זמן ניתן להסיר הגבלת עיכוב יציאה מהארץ?

את ההגבלה ניתן להסיר תוך זמן קצר מאוד ולעיתים תוך 24 שעות. עם זאת, יש לוודא שלא קיים צו עיכוב יציאה מהארץ המוטל מכח סעיף אחר בחוק זה או מכח סעיפי חוק אחרים, שאז יש לפעול גם כנגד ביטול הצו הנוסף.

 

האם ניתן להסיר את ההגבלה גם ללא כניסה להליכי פשיטת רגל?

בהחלט כן. תפקידה היחידי של ההגבלה הוא לגרום לחייב להסדיר חובותיו. ניתן להסדיר חובות גם בהוצאה לפועל וללא הליכי פשיטת רגל, ובכך להסיר את ההגבלה. עם זאת, יש לוודא שלא קיים צו עיכוב יציאה מהארץ המוטל מכח סעיף אחר בחוק זה או מכח סעיפי חוק אחרים, שאז יש לפעול גם כנגד ביטול הצו הנוסף.

 

 

האם יש הבדל בין הגבלת עיכוב מהארץ מכח סעיף 66א(2) לחוק ובין סעיפים אחרים?

אכן. הגבלה עונשית מכח סעיף 66א(2) לחוק מטרתה אחת בלבד – להאיץ חייב להסדיר חובותיו בהוצאה לפועל. להבדיל, הטלת צו עיכוב מהארץ מכח סעיף אחר בחוק זה או מכח חוק אחר מטרתו – מניעת התחמקות מתשלום חוב. כך שעת חייב מבקש להסדיר חובותיו אין עוד טעם להענישו, אף אם אין ביכולתו לפרוע את החוב כנדרש, אך עדיין, תיתכן סיבה למנוע יציאתו מהארץ על מנת שלא יתחמק מתשלום החוב הנותר ובהתאם, להטיל עליו הגבלה (צו) מכח סעיף אחר.

 

 האם נדרש עירבון לשם יציאה מהארץ למרות ההגבלה?

במידה והחייב לא הספיק להסדיר את חובותיו וברצונו לצאת את הארץ הרי שבנסיבות מוצדקות יידרש ממנו להפקיד עירבון לשם יציאה מהארץ, אך סביר וזו תחודש כל עוד יסדיר החייב את חובותיו.

 

האם הסרת הגבלת עיכוב יציאה מהארץ כרוכה בתשלום כספי?

ברוב המקרים, החייב יצטרך להוכיח את נכונותו להסדיר חובותיו באמצעות תשלום עבור פיגורי תשלומים או תשלומים עתידיים, ובכך להסיר את ההגבלה. עם זאת, ראוי להדגיש שניתן להסיר את ההגבלה גם ללא תשלום כלשהו אך סביר ומשך זמן ביטול ההגבלה יתארך. וכאמור, יש לוודא שלא קיים צו עיכוב יציאה מהארץ המוטל מכח סעיף אחר בחוק זה או מכח סעיפי חוק אחרים, שאז יש לפעול גם כנגד ביטול הצו הנוסף.

 

כיצד ניתן להסיר את ההגבלה?

אחת הדרכים להסרת ההגבלה היא תוך בחינה האם ההגבלה הוטלה כדין, שכן לעיתים יהיה להצביע כי הזוכה לא עמד בתנאים האמורים לשם הצדקת הטלת ההגבלה מלכתחילה, למשל; הזוכה לא המציא את האזהרה כדין; לא נכון היה לקבוע כי החייב משתמט מחובותיו; החייב נדרש לצאת מהארץ מטעמי בריאות או של בן משפחה התלוי בו; וכן מקרים נוספים.

 

האם כניסה לאיחוד תיקים מבטלת את הגבלת עיכוב יציאה מהארץ?

עצם הגשת בקשת חייב להיכנס תחת הגנת "איחוד תיקים" מחייבת את הרשם להורות על עיכוב יציאה מהארץ, למעט טעמים מיוחדים. עם זאת, "איחוד תיקים" יבטל לרוב את ההגבלה על עיכוב יציאה מהארץ מכח סעיף 66א(2) לחוק, שכן אין עוד טעם להעניש חייב שמבקש להסדיר חובותיו, אך כאמור יוטל צו עיכוב יציאה מהארץ מעצם כניסה להליך איחוד תיקים וצו זה יוסר כאמור מטעמים מיוחדים, למשל ביקור קרוב משפחה שחלה.

 

האם תוסר הגבלת עיכוב מהארץ של חייב עת הוכרז "חייב מוגבל באמצעים"?

עצם הגשת בקשת חייב להיכנס תחת הגנת "חייב מוגבל באמצעים" מתירה לרשם להורות על עיכוב יציאה מהארץ, למעט טעמים מיוחדים. עם זאת, "הכרזת חייב כמוגבל באמצעים" תבטל לרוב את ההגבלה על עיכוב יציאה מהארץ מכח סעיף 66א(2) לחוק, שכן אין עוד טעם להעניש חייב שמבקש להסדיר חובותיו, אך כאמור תוטל הגבלת עיכוב יציאה מהארץ מעצם הכרזת חייב כמוגבל באמצעים וזו תוסר כאמור מטעמים מיוחדים, למשל ביקור קרוב משפחה שחלה.

ליצירת קשר מלאו את הפרטים

ביטול הגבלת רישיון נהיגה

לפרטים נוספים

מחיקת חובות בהליך פשיטת רגל

לפרטים נוספים

מחיקת חובות בהליכי הוצאה לפועל

לפרטים נוספים

ביטול הגבלת דרכון ישראלי

לפרטים נוספים

Call Now Button