איחוד תיקים

איחוד תיקים

עיקול משכורת והגבלת רישיון נהיגה הם רק חלק מהקשיים איתם נאלץ להתמודד חייב בהוצאה לפועל. קושי רב עוד יותר הוא התמודדות מול מספר נושים שונים (ועורכי דין שונים), בלשכות שונות ברחבי הארץ ומול החלטות שונות של רשמים שונים. הליך "איחוד תיקים" נועד למנוע זאת. הליך זה הוא הליך הגנתי הניתן לחייב לשם הקלה בהסדרת חובותיו תןך צמצום ההליכים ובהתמודדות מול רשם אחד בלשכת הוצאה לפועל אחת. במילים אחרות, מטרת ההליך היא לספק לחייב סדר ושלווה יחסיים תוך מתן "קורת גג" אחת לכל חובותיו ולאיגודם, במטרה למגר ככל שניתן את ההליכים הפוגעניים נגד החייב.

 

הגנת החייב תתבטא כבר בתחילה – תוך הסרת ההגבלות העונשיות השונות והסרת העיקולים השונים כדוגמת עיקול משכורת, עיקול עו"ש ועיקול מיטלטלין בהתאם לעמידה בתנאים מסויימים, אך לאחר חקירת יכולת והטלת צו תשלומים חודשי ביחס ליכולותיו הכלכליות של החייב.

עם זאת, יש להבחין כי הליך הגנתי זה אינו מתאים לכל חייב, משום חסרונו הבולט – צבירת ריבית. נסביר, ברוב המקרים, כשנקבע צו תשלומים חודשי נמוך בסך של מאות שקלים בודדים לפירעון חוב כולל של למעלה ממאה אלף שקלים, ייצברו בסוף השנה כספים שיספיקו רק לכיסוי הריבית הנצברת ותו לא, בעוד שקרן החוב לא תרד במאומה. למעשה, בדרך זו, החייב לעולם לא יסיים את החוב בתיק האיחוד.

 

אך כאמור, ישנם חייבים שהליך זה בכל זאת יתאים להם, ובעיקר לחייבים שיכולת הפירעון החודשית שלהם חוצה את סך ה – 1,000 ₪ וסך החובות שלהם נמוך ממאה אלף שקלים, וכן לאלו שמוכנים לקנות שלווה מסוימת וסדר כלשהו תוך הסרת העיקולים וההגבלות במחיר תשלום הרבית בלבד.  

האם קיימות הגבלות ספציפיות על חייב באיחוד תיקים?

על חייב החוסה תחת הגנת איחוד תיקים יטיל רשם ההוצאה לפועל צו עיכוב יציאה מהארץ. כמו כן, רשאי רשם ההוצאה לפועל להטיל עיקולים שונים על נכסי החייב. במקרים מיוחדים, ניתן לבטל את צו עיכוב היציאה מהארץ. 

 

 

במידה והוגבל לי רישיון הנהיגה, האם איחוד תיקים מבטל את ההגבלה?

הגבלת רישיון נהיגה היא הגבלה עונשית אשר כל מטרתה היא להאיץ חייב להסדיר חובותיו בהוצאה לפועל. במידה וחייב מבקש לחסות תחת הגנת איחוד תיקים, הרי שהוא למעשה מבקש להסדיר חובותיו, שכן תוך כך הוא מבקש לעמוד בצו תשלומים חודשי. לפיכך, אין עוד טעם להגביל חייב בהגבלות עונשיות עת הוא מסדיר חובותיו תוך איחוד תיקיו. עם זאת, לא כל כניסה לאיחוד תיקים מבטלת באופן מיידי את ההגבלות האמורות ובייחוד לא את הגבלת רישיון הנהיגה ולרוב, תידרש הפקדה כנגד חוב הפיגורים או כנגד תשלומים עתידיים על מנת להצביע על נכונות אמיתית להסדיר החובות השונים.

 

 

האם כניסה לאיחוד תיקים מבטלת את כל העיקולים שהוטלו על חייב?

לשון החוק אינה מחייבת את רשם ההוצאה לפועל להסיר מייד את כל העיקולים של החייב, ובוודאי שלא את כולם. עם זאת, ברוב המקרים, לחייב שנכנס תחת הגנת איחוד תיקים יבוטלו העיקולים הבאים – עיקול משכורת, חשבון עו"ש (צד ג') ואף עיקול מיטלטלין.

 

 

האם כניסה לאיחוד תיקים כרוכה בתשלום כספי?

על מנת לחסות תחת הגנת איחוד תיקים יש לעמוד במבחן הפירעון אשר מבקש לוודא – כי החייב יכול לעמוד בהחזר חודשי תוך פרק זמן מסויים. היה והחייב עומד במבחן הפירעון אזי שהוא יצטרך לשלם 3% מסך חובותיו בעת מתן הבקשה לאיחוד תיקים. במידה והחייב אינו מסוגל לעמוד במבחן הפירעון הרי שיוכרז כחייב מוגבל באמצעים ויאוחדו תיקיו ללא תשלום כלשהו.

 

 

האם כל מי שחוסה תחת איחוד תיקים מוכרז כחייב מוגבל באמצעים?

לא. רק חייב אשר אינו עומד במבחן הפירעון מוכרז כחייב מוגבל באמצעים, ובמידה ולחובתו יותר מתיק אחד פתוח הרי שיאוחדו תיקים אלו.

 

 

האם כדאי לגשת להליכי פשיטת רגל או לאיחוד תיקים?

התשובה לשאלה זו כרוכה בידיעה רחבה יותר עבור גורמים הנוגעים לחייב כגון, יכולת ההחזר החודשית שלו, מצבת נכסיו, מצבת חובותיו, מקצועו (עורכי דין, רואי חשבון, מתווכים ועוד אינם רשאים לעבוד במקצעות אלו במידה והם פושטי רגל), גילו ועוד.

 

 

האם כל תיק נכנס תחת "איחוד תיקים"?

לא. תיקי מזונות, תיק שאינו כספי (למשל, תיק לפינוי מושכר), ותיק לביצוע שטר המתברר עדיין בבית משפט לא ייכללו תחת הגנת "איחוד תיקים".

 

 

במידה ופוזר תיק איחוד בעבר, האם ניתן להגיש בקשה לאיחוד תיקים מחדש?

תיק איחוד שפוזר לא יאוחד שנית, אלא אם תוך הנסיבות הרלווטניות חל שינוי יסודי המצדיק איחוד התיקים מחדש. לרוב, יתבקש החייב לשלם את חוב הפיגורים שנצבר בתיק הקודם לשם איחוד התיקים מחדש, אך לעיתים יתייתר תנאי זה אם מדובר בחוב פיגורים משמעותי והחייב עודו תם לב.

 

 

מהו מבחן הפירעון?

מבחן הפירעון קובע, כי חייב שמסוגל לעמוד בתשלום חודשי ולכסות תוך מסגרת זמן מסויימת את סך חובותיו – עומד במבחן הפירעון. חייב שאינו מסוגל לעמוד באותו תשלום תוך מסגרת הזמן הרלוונטית אינו עומד במבחן הפירעון.

 

סך החובות                                מסגרת הזמן בה יש לכסות את סך החובות

20,000 ₪                                                 עד שנתיים                               

20,001 ₪ – 100,000 ₪                           עד שלוש שנים

מעל 100,000                                            עד 4 שנים

 

לדוגמא, אם לחייב סך חובות של 40,000 ₪ ונקבע לו צו תשלומים חודשי בסך 1,000 ₪ הרי שתוך 36 חודשים (עד שלוש שנים) הוא יוכל להחזיר רק 36,000 ₪, ולפיכך ניתן יהיה לקבוע שהחייב אינו עומד במבחן הפירעון.  

 

באותה מידה, אם למשל נקבע לחייב צו תשלומים חודשי בסך 1,200 ₪, הרי שתוך 34 חודשים (פחות מ – 3 שנים)  הוא יוכל להחזיר 40,800 ₪ ולכסות את חובותיו. מכאן, שהחייב עומד במבחן הפירעון. כאמור, יש כמובן להתחשב בשקלולי ריבית והפרשי הצמדה לשם בחינת עמידה במבחן הפירעון.

ליצירת קשר מלאו את הפרטים

ביטול הגבלת רישיון נהיגה

לפרטים נוספים

מחיקת חובות בהליכי הוצאה לפועל

לפרטים נוספים

הגנת חייב מוגבל באמצעים

לפרטים נוספים

ביטול עיקול משכורת וחשבון עו``ש

לפרטים נוספים

Call Now Button