הגבלת ייסוד תאגיד

הגבלת ייסוד תאגיד

מבוא

הגבלתו של חייב מלייסד תאגיד או אף להיות בעל עניין בו – בין אם במישרין או בין אם בעקיפין, ואף באמצעות אחר – פוגעת  רבות בחייב, ובאופן ישיר, ביכולתו לנהל חיי כלכלה מקובלים. חייב בעל חברה אשר מוטלת עליו הגבלה זו "מעוקר" למעשה מניהול חברתו. כפועל יוצא, חלה פגיעה  בחופש העיסוק של חייב, הלוא היא זכות חוקתית המעוגנת בחוק יסוד חופש העיסוק. אך למרות הפגיעה החמורה, ניתנה הסמכות לרשם ההוצאה לפועל להטיל הגבלה עונשית זו, משום שמטרתה היחידה היא – להפעיל לחץ על חייב משתמט מחובותיו – שיסדיר חובותיו בהוצאה לפועל בהקדם האפשרי.

 

ודווקא משום כך, אין סיבה לחשוש מגובה החובות הרב שנצבר משך השנים או מאי יכולת פירעון החובות לעת זו, משום שכאמור, מטרת ההגבלה אינה להעניש אדם שמנסה לשלם את החובות אבל ידו אינה משגת, אלא להעניש רק חייב שמזניח אותם חובות.

 

כן יש לזכור שהגבלה זו תוטל לרוב בנוסף להגבלות נוספות, כמו הגבלת רישיון נהיגההגבלה מלקבל דרכון, עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על שימוש בכרטיס חיוב, הגבלת חייב כלקוח מוגבל מיוחד ועוד.

 

הגבלה זו ניתנת להסרה במגוון דרכים ובזמן קצר יחסית, אך ראשית, יש לנתח המקרה האמור ולבחון תחילה, האם הוטלה ההגבלה כדין. יצוין בנוסף, כי ניתן להטיל הגבלה זו מכח סעיפים אחרים בחוק וכן מכח חוקים אחרים, אך רק הגבלה המוטלת מכח סעיף 66א(5) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (להלן: החוק) נועדה לשם הענשת החייב, בעוד שהגבלה מייסוד תאגיד המוטלת מסעיפים אחרים נועדה למנוע יצירת חובות חדשים.

תוך כמה זמן ניתן להסיר הגבלת ייסוד תאגיד?

את ההגבלה ניתן להסיר תוך זמן קצר מאוד ולעיתים תוך 24 שעות. עם זאת, יש לוודא שלא קיימת הגבלה זהה אשר מוטלת מכח סעיף אחר בחוק זה או מכח סעיפי חוק אחרים, שאז יש לפעול גם כנגד ביטול ההגבלה הנוספת. 

 

 

האם ניתן להסיר את ההגבלה גם ללא כניסה להליכי פשיטת רגל?

בהחלט כן. תפקידה היחידי של ההגבלה הוא לגרום לחייב להסדיר חובותיו. ניתן להסדיר חובות גם בהוצאה לפועל וללא הליכי פשיטת רגל, ובכך להסיר את ההגבלה. עם זאת, יש לוודא שלא קיימת הגבלה זהה אשר מוטלת מכח סעיף אחר בחוק זה או מכח סעיפי חוק אחרים, שאז יש לפעול גם כנגד ביטול ההגבלה הנוספת.

 

 

האם יש הבדל בין הגבלת ייסוד תאגיד מכח סעיף 66א(5) לחוק ובין סעיפים אחרים?

אכן. הגבלה עונשית מכח סעיף 66א(5) מטרתה אחת בלבד – להאיץ חייב להסדיר חובותיו בהוצאה לפועל. כל הטלת הגבלת חייב מייסוד תאגיד מכח סעיף אחר בחוק או מכח חוק אחר מטרתה – אי יצירת חובות חדשים. כך שעת חייב מבקש להסדיר חובותיו אין עוד טעם להענישו אף אם אין ביכולתו לפרוע את החוב כנדרש, אך תיתכן סיבה למנוע ממנו לייסד תאגיד או להיות בעל עניין בו על מנת שלא ייצור חובות חדשים.

 

 

 האם נדרש עירבון לשם ביטול ההגבלה?

במידה והחייב לא הספיק להסדיר את חובותיו וברצונו לבטל את ההגבלה הרי שבנסיבות מוצדקות יידרש ממנו להפקיד עירבון לשם ביטולה. 

 

 

האם הסרת הגבלת ייסוד תאגיד כרוכה בתשלום כספי?

ברוב המקרים, החייב יצטרך להוכיח את נכונותו להסדיר חובותיו באמצעות תשלום עבור פיגורי תשלומים או תשלומים עתידיים, ובכך להסיר את ההגבלה. עם זאת, ראוי להדגיש שניתן להסיר את ההגבלה גם ללא תשלום כלשהו אך סביר ומשך זמן ביטול ההגבלה יתארך. וכאמור, יש לוודא שלא קיימת הגבלה זהה אשר מוטלת מכח סעיפף אחר בחוק זה או מכח סעיפי חוק אחרים, שאז יש לפעול גם כנגד ביטול ההגבלה הנוספת.

 

 

כיצד ניתן להסיר את ההגבלה?

אחת הדרכים להסרת ההגבלה היא תוך בחינה האם ההגבלה הוטלה כדין, שכן לעיתים יהיה להצביע כי הזוכה לא עמד בתנאים המקדימים לשם הצדקת הטלת ההגבלה מלכתחילה, למשל; הזוכה לא המציא את האזהרה כדין; לא נכון היה לקבוע כי החייב משתמט מחובותיו; וכן מקרים נוספים.

 

 

האם כניסה לאיחוד תיקים מבטלת הגבלת החייב מלייסד תאגיד או להיות בעל עניין בו?

הגנת "איחוד תיקים" תבטל לרוב את ההגבלות העונשיות שהוטלו על חייב, ביניהן הגבלת חייב מלייסד תאגיד מכח סעיף 66א(5) לחוק, שכן אין עוד טעם להעניש חייב שמבקש להסדיר חובותיו, אך כאמור, תיתכן הטלת הגבלה זו מכח סעיף 69ד(ג) לחוק עת הוכרז חייב כמוגבל באמצעים.

 

 

האם תוסר הגבלתו של חייב מלייסד תאגיד או להיות בעל עניין בו עת הוכרז "חייב מוגבל באמצעים"?

הגנת "חייב מוגבל באמצים" תבטל לרוב את ההגבלת החייב מלייסד תאגיד או להיות בעל עניין בו מכח סעיף 66א(5) לחוק וכן הגבלות ענושיות נוספות, שכן אין עוד טעם להעניש חייב שמבקש להסדיר חובותיו, אך כאמור, תיתכן הטלת הגבלה זו מכח סעיף 69ד(ג) עת הוכרז חייב כמוגבל באמצעים.

ליצירת קשר מלאו את הפרטים

מחיקת חובות בהליכי הוצאה לפועל

לפרטים נוספים

מחיקת חובות בהליך פשיטת רגל

לפרטים נוספים

הגנת חייב מוגבל באמצעים

לפרטים נוספים

ביטול הגבלת רישיון נהיגה

לפרטים נוספים

Call Now Button