מהי פשיטת רגל

מהי פשיטת רגל

טרם נסביר מהי פשיטת רגל, חשוב להדגיש כבר בתחילה שכניסה להליך פשיטת רגל אינה אות קלון. להפך, דווקא אדם שממשיך "לשקוע" בלשכת ההוצאה לפועל ודווקא אדם שמתקשה לישון בלילה משום החובות לנושים מדביק לעצמו תווית שלילית יותר. וחמור מזה, הוא מגדיל את התהום סביבו בתחושות והאשמות עצמיות קשות, ולעיתים קרובות ומצערות, בלא הידיעה הבסיסית שאין הוא אמור להמשיך לשלם מחיר כבד על תאונה כלכלית שפקדה אותו, קשה ככל שתהיה.

הליך פשיטת רגל הוא הליך הגנתי. הוא מעוגן בפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 ובתקנות פשיטת הרגל, תשמ"ה-1985 (להלן ובהתאמה: הפקודה, התקנות). בהליך זה זכאי להשתמש חייב אשר עומד בתנאי סף מקלים יחסית ולחסות תחת הגנותיו. הוא נועד למנוע את העמקת התהום בלשכת ההוצאה לפועל, לאגד את כל הנושים של החייב בידי אורגן אחד שיפעל להבטחת האינטרסים שלהם, למזער ככל שניתן את הפגיעה בחייו של חייב אשר מבקש להסדיר את חובותיו, וכמובן למחוק את כל החובות שלא ניתן לפרוע. בפשטות, ניתן לומר, שאדם אשר נקלע לחובות או במילים אחרות – לתאונה כלכלית, ואין הוא מסוגל לעמוד בהם יותר, הרי שתחת הליך פשיטת רגל ומתן צו הפטר ימחקו חובותיו, ותינתן לו האפשרות לחזור לחיי כלכלה תקינים, תוך שהוא משאיר את חובות העבר – בעבר ופותח "דף חדש".

אך חשוב להדגיש, שמדובר בהליך הדורש שיתוף פעולה מלא מצד החייב, ויתבטא בהפקדת תשלום חודשי שיותאם לסך הכנסותיו והוצאותיו החודשיות, מסירת דו"ח דו – חודשי למנהל המיוחד וויתור על סודיות בדבר נכסיו ועוד. כמו כן, יוטלו על החייב הגבלות שונות מכח הפקודה, למשל עיכוב יציאה מהארץ (שניתן לבטלו בכפוף לתנאים).

 

ולמרות תנאים אלו, הגנת פשיטת הרגל מספקת כבר בעת מתן צו כינוס (ואף לפני), ביטול כל ההגבלות העונשיות נגד חייב ביניהן הגבלת רישיון נהיגה. יתרה מכך, מרגע זה יוכל החייב להפקיד משכורת בחשבון הבנק שלו, ואם אין לו כזה הרי שכעת הוא יכול לפתוח כזה, לקבל כרטיס חיוב דביט (כרטיס לחיוב במסגרת זכות בלבד), ויותר מכל, לחזור לשגרת חיים נורמטיבית ללא חשש מעיקולים והגבלות לא צפויים.

האם כניסה להליכי פשיטת רגל מבטלת הגבלת רישיון נהיגה ועיקולים שהוטלו על חייב?

לשון הפקודה מורה כי עת קיבל החייב צו כינוס לא יוכל נושה, אשר חב לו החייב חוב בר תביעה, לפעול נגדו בהליכים משפטיים ללא אישור בית משפט. לפיכך, עת יקבל חייב צו כינוס יוסרו נגדו עיקולי משכורת ועו"ש (צד ג') וכן יבוטלו ההגבלות העונשיות נגדו (הגבלת רישיון נהיגה). לעתים קרובות, ניתן אף להסיר אותם עיקולים והגבלות בעת הגשת הבקשה לפשיטת רגל טרם התקבל צו כינוס.

 

 

האם תינתן לחייב אפשרות להחזיק כרטיס חיוב ולפתוח חשבון בנק?

כיום, עת חייב מקבל צו כינוס (צו הקפאת הליכים) תוך מספר שבועות ואף לפני כן, תינתן לו האפשרות להחזיק כרטיס חיוב דביט (הפועל על יתרת זכות בלבד) וכן לפתוח חשבון בנק ככל ואין לו כזה.

 

 

האם מוטלות הגבלות ספציפיות על חייב בהליך פשיטת רגל?

כן. ברוב המקרים, על חייב שקיבל צו כינוס יוטל עיכוב יציאה מהארץ (אך מנגד תינתן לו , בדרך כלל, אפשרות לצאת הארץ בכפוף להמצאת ערבים). כמו כן, רשאי בית המשפט להטיל הגבלות שונות על החייב למניעת יצירת חובות חדשים, בדומה להגבלות המוטלות על חייב שמוכרז כפושט רגל או חייב מוגבל באמצעים, כגון – הגבלת חייב כלקוח מוגבל מיוחד, הגבלת חייב מלעשות שימוש בכרטיס חיוב והגבלת חייב מלייסד תאגיד. אך בדרך כלל, בית המשפט יאפשר לחייב לפתוח חשבון עו"ש (בזכות) ולהחזיק כרטיס חיוב דביט (בזכות) למרות ההגבלות.

 

 

מהו הסכום המינימלי להגשת בקשת חייב לפשיטת רגל?

דרישת המינימום היא 17,307 ₪ להגשת בקשת חייב לפשיטת רגל. אך יודגש, כי לא תמיד יהיה נכון להגיש בקשה לפשיטת רגל כשמדובר בסכומים נמוכים, ויש לשקול בכובד ראש נתונים נוספים כגון – יכולת ההחזר החודשית של החייב, מצבת נכסיו, מצבת חובותיו, מקצועו (עורכי דין, רואי חשבון, מתווכים ועוד אינם רשאים לעבוד במקצעות אלו במידה והם פושטי רגל), גילו ועוד.

 

 

מהו צו כינוס?

צו כינוס מסמן את הכניסה לחלק השני בהליך פשיטת רגל. מתן צו הכינוס יכיל הוראות שונות המקלות באופן משמעותי על חיי החייב ויאפשרו לו לחזור לשגרה בשלב מוקדם יחסית מעת הגשת הבקשה. נוסף להוראות מקלות אלו, ימונה מנהל מיוחד לנכסי החייב, אלו ירוכזו תחתיו והחייב לא יוכל עוד לנהוג בהם מנהג בעלים. כך למשל, לא יכול נושה להפעיל נגד חייב לחץ באמצעות הוצאה לפועל או להגיש נגדו תביעה כספית בבית משפט כנגד חוב שנוצר טרם מתן צו הכינוס, באותו אופן, חייב לא יוכל למכור נכס בבעלותו ללא אישור המנהל המיוחד.

 

 

האם בהליך פשיטת רגל, חייב מתמודד מול כל הנושים (כבהוצאה לפועל) או מול גורם אחד?

לא. יתרון נוסף של הליך פשיטת רגל הוא שלאחר מינוי מנהל מיוחד ינוהלו כל האינטרסים של הנושים באמצעותו, ובהתאם יתנהל החייב מול המנהל המיוחד (כגורם יחיד) ולא כל מול נושה בנפרד.

ליצירת קשר מלאו את הפרטים

מחיקת חובות בהליך פשיטת רגל

לפרטים נוספים

ביטול הגבלת רישיון נהיגה

לפרטים נוספים

פשיטת רגל - היום שאחרי

לפרטים נוספים

הגנת איחוד תיקים בהוצאה לפועל

לפרטים נוספים

Call Now Button