הגבלת רישיון נהיגה

הגבלת רישיון נהיגה

הגבלת רישיון נהיגה היא ללא ספק אחת ההגבלות הקשות ביותר המוטלת על חייב במסגרת הליכי הוצאה לפועל. מרגע הטלתה חל איסור על חייב לנהוג, שכן אם יעשה כך הרי שהוא עובר על עבירה לפי פקודת התעבורה, ובאותו אופן, משרד הרישוי לא יחדש לחייב רישיון נהיגה כל עוד לא הוסרה ההגבלה. ברוב המקרים, החייב יגלה את דבר ההגבלה במשרד הרישוי או בביקורת משטרת התנועה ולרוב, ידיעה זו תוביל אותו ללשכת ההוצאה לפועל הסמוכה לשם בירור פשר הדבר.

 

הגבלת רישיון נהיגה פוגעת בזכותו החוקתית של האדם לתנועה, זכות הנגזרת מזכות האדם לכבוד ומעוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. ולמרות הפגיעה החמורה, ניתנה הסמכות לרשם ההוצאה לפועל להטיל הגבלה עונשית זו, משום שמטרתה היחידה היא – להפעיל לחץ על חייב משתמט מחובותיו – שיסדיר חובותיו בהוצאה לפועל בהקדם האפשרי.

ודווקא משום מטרה זו, אין סיבה לחשוש מגובה החובות הרב שנצבר משך השנים או מאי יכולת פירעון החובות לעת זו, משום שכאמור, מטרת ההגבלה אינה להעניש אדם שמנסה לשלם את החובות אבל ידו אינה משגת, אלא להעניש רק חייב שמזניח אותם חובות.

 

הגבלה זו תוטל מכח סעיף 66א(6) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (להלן: החוק), וברוב המקרים תוטל יחד עם הגבלות נוספות, כגון הגבלה מלקבל דרכון, עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על שימוש בכרטיס חיוב, הגבלת חייב כלקוח מוגבל מיוחד, הגבלת חייב מייסוד תאגיד ועוד. הגבלה זו ניתנת להסרה במגוון דרכים ובזמן קצר יחסית, אך ראשית, יש לנתח המקרה האמור ולבחון תחילה, האם הוטלה ההגבלה כדין.

תוך כמה זמן ניתן להסיר את ההגבלה על רישיון הנהיגה?

את ההגבלה ניתן להסיר תוך זמן קצר מאוד ולעיתים תוך 24 שעות.

 

 

האם ניתן להסיר את ההגבלה גם ללא כניסה להליכי פשיטת רגל?

בהחלט כן. תפקידה היחידי של ההגבלה הוא לגרום לחייב להסדיר חובותיו. ניתן להסדיר חובות גם בהוצאה לפועל וללא הליכי פשיטת רגל, ובכך להסיר את ההגבלה.

 

 

האם הסרת ההגבלה כרוכה בתשלום כספי?

ברוב המקרים, החייב יצטרך להוכיח את נכונותו להסדיר חובותיו באמצעות תשלום עבור פיגורי תשלומים או תשלומים עתידיים, ובכך להסיר את ההגבלה. עם זאת, ראוי להדגיש שניתן להסיר את ההגבלה גם ללא תשלום כלשהו אך סביר ומשך זמן ביטול ההגבלה יתארך.

 

 

כיצד ניתן להסיר את ההגבלה?

קבלת מתן צו כינוס לנכסי החייב תוך כניסה להליכי פשיטת רגל או התקיימות אחד מתנאי סעיף 66ד לחוק יבטלו הגבלת רישיון הנהיגה, אך טרם זאת, יש לבחון האם ההגבלה הוטלה כדין, שכן לעיתים יהיה להצביע כי הזוכה לא עמד בתנאים האמורים לשם הצדקת הטלת ההגבלה מלכתחילה, למשל; הזוכה לא המציא את האזהרה כדין; לא נכון היה לקבוע כי החייב משתמט מחובותיו; החייב נכה ורישיון הנהיגה חיוני לו; הטלת הרישיון פוגעת פגיעה ממשית בעיסוק החייב וביכולותו לשלם את החוב; ומקרים נוספים.

 

 

האם כניסה לאיחוד תיקים מבטלת את ההגבלה על רישיון הנהיגה?

לא. כניסה לאיחוד תיקים אינה מבטלת אוטומטית את ההגבלה על רישיון הנהיגה, אך מנגד, כניסה לאיחוד תיקים מעידה על רצון החייב להסדיר חובותיו כך שגדלים הסיכויים שרשם ההוצאה לפועל ייענה לבקשה לביטול ההגבלה. סביר וקבלת הבקשה תלווה בהפקדת סכום מסוים לשם הסרתה.

 

 

האם תוסר הגבלת רישיון הנהיגה על חייב שהוכרז "חייב מוגבל באמצעים"?

בקשת חייב כי יוכרז חייב מוגבל באמצעים נועדה לשם הסדרת תשלומים והסדר חובותיו. בכך יש להעיד כי אין טעם עוד בהטלת ההגבלה ולפיכך יש להסירה. עם זאת, הסרת ההגבלה באופן מיידי תלווה לרוב בדרישת הפקדה כנגד חוב פיגורים כתנאי להסרת ההגבלה.

 

 

האם ניתן להגביל רישיון נהיגה של אדם נכה?

ניתן להגביל רישיון נהיגה של אדם נכה, אך הגבלה זו לא תוטל אם ישתכנע הרשם כי הרישיון חיוני לחייב עקב נכותו שלו או משום שבן משפחה נכה תלוי ברישיונו של החייב (למשל למען נסיעה לעבודה או למקום חיוני אחר). התנאים אותם יבחן הרשם שונים ותלויים רבות בנכותו של החייב וחיוניות הרישיון לצרכיו כך שיש לבחון כל מקרה ומקרה לגופו.

 

 

האם ניתן להגביל רישיון נהיגה של נהג מונית/משאית/אוטובוס או של חייב אחר הזקוק לרישיון לשם פרנסה?

ניתן להגביל רישיון נהיגה הדרוש לפרנסתו של החייב, אך הגבלה זו לא תוטל אם ישתכנע הרשם בקיומם של 2 תנאים מצטברים – (1) הגבלת הרישיון פוגעת ממשית בפרנסת החייב, למשל – החייב נהג מונית, אוטובוס וכו', ו – (2) הגבלת הרישיון פוגעת ממשית ביכולת החייב לשלם את החוב. כלומר, אם למשל החייב נהג מונית (מתקיים תנאי (1)) אך עדיין מסוגל לעמוד בתשלום החוב (למרות שאסור לו לנהוג כעת) הרי שלא מתקיים תנאי (2) ולכן לא תוסר ההגבלה. עם זאת, אם יוכח שנהג המונית גם אינו מסוגל לעמוד בתשלום החוב משום קיום ההגבלה הרי שמתקיים גם תנאי (2) ולכן יש להסיר את ההגבלה.

 

 

האם חייב אשר בוחר לנהוג למרות הגבלת הרישיון עובר עבירה תעבורה?

נהג אשר נוהג כשמוטלת עליו הגבלה מסתכן בביצוע עבירה (סעיף 10) לפי פקודת התעבורה ובכך להחריף את מעמדו כנהג, אשר עלול יהיה לקבל עונשי תעבורה שונים בדמות שלילת רישיון וקנסות.

ליצירת קשר מלאו את הפרטים

מחיקת חובות בהליך פשיטת רגל

לפרטים נוספים

מחיקת חובות בהליך הוצאה לפועל

לפרטים נוספים

ביטול הגבלת עיכוב יציאה מהארץ

לפרטים נוספים

ביטול עיקול משכורת וחשבון עו``ש

לפרטים נוספים

Call Now Button