הגבלת "לקוח מוגבל מיוחד"

הגבלת ``לקוח מוגבל מיוחד``

מבוא

הגבלת "לקוח מוגבל מיוחד" על פי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 אוסרת על חייב למשוך שיקים, לפתוח חשבון המאפשר משיכת שיק, וכן אוסרת על הבנק לכבד שיק של חייב בעל חשבון מוגבל.

 

הגבלה זו מקשה עד מאוד על חייב, ובעיקר לעוסק מורשה – לנהל חיי מסחר וכלכלה מקובלים ונוחים. בדרך זו, משיגה הגבלה עונשית זאת את מטרתה היחידה – הפעלת לחץ על חייב משתמט מחובותיו – להסדיר חובותיו בהוצאה לפועל.

 

אך דווקא משום מטרה זו, אין סיבה לחשוש מגובה החוב הרב שנצבר משך השנים או מאי יכולת פירעון החובות לעת זו, משום שכאמור, מטרת ההגבלה אינה להעניש אדם שמנסה לשלם את החובות אבל ידו אינה משגת, אלא להעניש רק חייב שמזניח אותם חובות.

 

הגבלה זו תוטל מכח סעיף 66א(3)לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (להלן: החוק), וברוב המקרים תוטל יחד עם הגבלות נוספות, כגון הגבלת רישיון נהיגההגבלה מלקבל דרכון, עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על שימוש בכרטיס חיוב, הגבלת חייב מייסוד תאגיד ועוד. הגבלה זו ניתנת להסרה במגוון דרכים ובזמן קצר יחסית, אך ראשית, יש לנתח המקרה האמור ולבחון תחילה, האם הוטלה ההגבלה כדין.

תוך כמה זמן ניתן להסיר הגבלת חייב כלקוח מוגבל מיוחד?

את ההגבלה ניתן להסיר תוך זמן קצר מאוד ולעיתים תוך 24 שעות. עם זאת, יש לוודא שלא קיימת הגבלה זהה אשר מוטלת מכח סעיף 69ד(א)(2) לחוק, שאז יש לפעול גם כנגד ביטול ההגבלה הנוספת.

 

 

האם ניתן להסיר את ההגבלה גם ללא כניסה להליכי פשיטת רגל?

בהחלט כן. תפקידה היחידי של ההגבלה הוא לגרום לחייב להסדיר חובותיו. ניתן להסדיר חובות גם בהוצאה לפועל וללא הליכי פשיטת רגל, ובכך להסיר את ההגבלה. עם זאת, יש לוודא שלא קיימת הגבלה זהה אשר מוטלת מכח סעיף 69ד(א)(2) לחוק, שאז יש לפעול גם כנגד ביטול ההגבלה הנוספת.

 

 

האם ניתן לפתוח חשבון בנק במידה ואני לקוח מוגבל מיוחד?

כן. הוראה 422 של המפקח על הבנקים מורה כי בנק לא יסרב ללקוח מוגבל מיוחד לפתוח חשבון בנק, מהטעם שהוא לקוח מוגבל מיוחד. מנגד, יש לשים לב, שבסמכות הבנק לא להתיר מסגרת אשראי או מתן פנקסי שיקים. כמו כן, יש לזכור שבמידה וקיימים עיקולי צד ג', כספי הזכות של החייב יעוקלו ולכן יש לדאוג להסיר העיקול בהקדם. כך ניתן להבחין ביתרון צו כינוס תוך כניסה להליכי פשיטת רגל, שמעכב כל ההליכים נגד החייב, ולפיכך, אם הוצא נגד החייב עיקול צד ג' הרי שאין הוא "בעל שיניים".

 

 

במידה ואני מקבל גמלה או תשלום אחר מביטוח לאומי או מוסד אחר דרך טעינה בכרטיס חיוב, תוטל עליי, כלקוח מוגבל מיוחד, הגבלת שימוש בכרטיס חיוב?

לא. סעיף 66א1(א) מחריג הטלת הגבלת שימוש בכרטיס חיוב על מקבל גמלה או קבלת תשלום מביטוח לאומי או מוסד אחר.

 

 

האם הסרת ההגבלה כרוכה בתשלום כספי?

ברוב המקרים, החייב יצטרך להוכיח את נכונותו להסדיר חובותיו באמצעות תשלום עבור פיגורי תשלומים או תשלומים עתידיים, ובכך להסיר את ההגבלה. עם זאת, ראוי להדגיש שניתן להסיר את ההגבלה גם ללא תשלום כלשהו אך סביר ומשך זמן ביטול ההגבלה יתארך. וכאמור, יש לוודא שלא קיימת הגבלה זהה אשר מוטלת מכח סעיף 69ד(א)(2) לחוק, שאז יש לפעול גם כנגד ביטול הגבלה זו. 

 

 

כיצד ניתן להסיר את ההגבלה?

אחת הדרכים להסרת ההגבלה היא תוך בחינה האם ההגבלה הוטלה כדין, שכן לעיתים יהיה להצביע כי הזוכה לא עמד בתנאים המקדימים לשם הצדקת הטלת ההגבלה מלכתחילה, למשל; הזוכה לא המציא את האזהרה כדין; לא נכון היה לקבוע כי החייב משתמט מחובותיו; וכן מקרים נוספים

 

 

 

האם כניסה לאיחוד תיקים מבטלת הגבלת חייב כלקוח מוגבל מיוחד?

לא. כניסה לאיחוד תיקים אינה מבטלת אוטומטית הגבלת חייב כלקוח מוגבל מיוחד, אך מנגד, כניסה לאיחוד תיקים מעידה על רצון החייב להסדיר חובותיו כך שגדלים הסיכויים לקבלת בקשה לביטול ההגבלה. אך חשוב להדגיש, שבמידה ויוכרז החייב כ"חייב מוגבל באמצעים" תיתכן ותוטל עליו הגבלה זהה מכח סעיף 69ד(א)(2) לחוק, וככל שתוטל, יהיה צורך בביטול ההגבלה גם מכח סעיף זה.

 

 

האם תוסר הגבלתו של חייב כלקוח מוגבל מיוחד עת הוכרז "חייב מוגבל באמצעים"?

בקשת חייב כי יוכרז חייב מוגבל באמצעים נועדה לשם הסדרת תשלומים והסדר חובותיו. בכך יש להעיד כי אין טעם עוד בהטלת ההגבלה ולפיכך יש להסירה. עם זאת, על חייב מוגבל באמצעים תוטל, ברוב המקרים, הגבלה זהה מכח סעיף 69ד(א)(2) לחוק וככל שתוטל, יהיה צורך בביטול ההגבלה גם מכח סעיף זה.

ליצירת קשר מלאו את הפרטים

מחיקת חובות בהליך פשיטת רגל

לפרטים נוספים

ביטול הגבלת רישיון נהיגה

לפרטים נוספים

ביטול עיכוב יציאה מהארץ

לפרטים נוספים

פשיטת רגל - היום שאחרי

לפרטים נוספים

Call Now Button