הגבלת שימוש בכרטיס חיוב

הגבלת שימוש בכרטיס חיוב

חיי כלכלה של חייב ללא כרטיס אשראי הינם מסורבלים, אינם נוחים, ומאלצים התנהלות המבוססת על מזומן והקמת הוראות קבע בבנק לשם תשלומים שונים כגון מים, חשמל, ארנונה, טלפון, כבלים, ביטוחים ועוד. אך למרות הפגיעה הקשה בחייב, ניתנה לרשם ההוצאה לפועל הסמכות להטיל הגבלה עונשית זו, משום שמטרתה היחידה היא – להפעיל לחץ על חייב משתמט מחובותיו – שיסדיר חובותיו בהוצאה לפועל בהקדם האפשרי.

 

אך דווקא משום מטרה זו, אין סיבה לחשוש מגובה החובות הרב שנצבר משך השנים או מאי יכולת פירעון החובות לעת זו, משום שכאמור, מטרת ההגבלה אינה להעניש אדם שמנסה לשלם את החובות אבל ידו אינה משגת, אלא להעניש רק חייב שמזניח אותם חובות.

 

הגבלה זו תוטל מכח סעיף 66א(4)(א) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (להלן: החוק), וברוב המקרים תוטל יחד עם הגבלות נוספות, כגון הגבלה מלקבל דרכון, עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על רישיון נהיגה, הגבלת חייב כלקוח מוגבל מיוחד, הגבלת חייב מייסוד תאגיד ועוד. הגבלה זו ניתנת להסרה במגוון דרכים ובזמן קצר יחסית, אך ראשית יש לבחון את המקרה האמור ולבחון תחילה האם הוטלה ההגבלה כדין.

תוך כמה זמן ניתן להסיר את ההגבלה על שימוש בכרטיס חיוב?

את ההגבלה ניתן להסיר תוך זמן קצר מאוד ולעיתים תוך 24 שעות. עם זאת, יש לוודא שלא קיימת הגבלה זהה אשר מוטלת מכח סעיף 69ד(א)(3) לחוק, שאז יש לפעול גם כנגד ביטול ההגבלה הנוספת.

 

 

האם ניתן להשתמש בכרטיס בנקאי מסוג דביט למרות ההגבלה?

על פי הוראה 422 של המפקח על הבנקים, ניתן יהיה להשתמש בכרטיס חיוב דביט (יתרת זכות בלבד) למרות ההגבלה.

 

 

האם ניתן להסיר את ההגבלה גם ללא כניסה להליכי פשיטת רגל?

בהחלט כן. תפקידה היחידי של ההגבלה הוא לגרום לחייב להסדיר חובותיו. ניתן להסדיר חובות גם בהוצאה לפועל וללא הליכי פשיטת רגל, ובכך להסיר את ההגבלה. עם זאת, יש לוודא שלא קיימת הגבלה זהה אשר מוטלת מכח סעיף 69ד(א)(3) לחוק, שאז יש לפעול גם כנגד ביטול ההגבלה הנוספת.

 

 

מהו כרטיס חיוב?

"כרטיס חיוב" – הינו כרטיס אשראי, כרטיס לחיוב מיידי (דביט) וכרטיס למשיכת מזומנים (כספומט).

 

 

במידה ואני מקבל גמלה או תשלום אחר מביטוח לאומי או מוסד אחר דרך טעינה בכרטיס חיוב, תוטל עליי, כחייב, הגבלה שימוש בכרטיס חיוב?

לא. סעיף 66א1(א) לחוק מחריג הטלת הגבלת שימוש בכרטיס חיוב על מקבל גמלה או תשלום מביטוח לאומי או מוסד אחר.

 

 

האם הסרת ההגבלה כרוכה בתשלום כספי?

ברוב המקרים, החייב יצטרך להוכיח את נכונותו להסדיר חובותיו באמצעות תשלום עבור פיגורי תשלומים או תשלומים עתידיים, ובכך להסיר את ההגבלה. עם זאת, ראוי להדגיש שניתן להסיר את ההגבלה גם ללא תשלום כלשהו אך סביר ומשך זמן ביטול ההגבלה יתארך. וכאמור, יש לוודא שלא קיימת הגבלה זהה אשר מוטלת מכח סעיף 69ד(א)(3) לחוק, שאז יש לפעול גם כנגד ביטול ההגבלה הנוספת.

 

 

כיצד ניתן להסיר את ההגבלה?

קבלת מתן צו כינוס לנכסי החייב תוך כניסה להליכי פשיטת רגל או התקיימות אחד מתנאי סעיף 66ד לחוק יבטלו הגבלת שימוש בכרטיס חיוב, אך טרם זאת, יש לבחון האם ההגבלה הוטלה כדין שכן לעיתים יהיה להצביע כי הזוכה לא עמד בתנאים האמורים לשם הצדקת הטלת ההגבלה מלכתחילה, למשל; הזוכה לא המציא את האזהרה כדין; לא נכון היה לקבוע כי החייב משתמט מחובותיו; ומקרים נוספים.

 

 

האם כניסה לאיחוד תיקים מבטלת את ההגבלה על שימוש בכרטיס חיוב?

לא. כניסה לאיחוד תיקים אינה מבטלת אוטומטית את ההגבלה על שימוש בכרטיס חיוב, אך מנגד, כניסה לאיחוד תיקים מעידה על רצון החייב להסדיר חובותיו כך שגדלים הסיכויים לקבלת הבקשה לביטול ההגבלה. אך חשוב להדגיש, שבמידה ויוכרז החייב כ"חייב מוגבל באמצעים" תיתכן ותוטל עליו הגבלה זהה מכח סעיף 69ד(א)(3) לחוק וככל שתוטל, יהיה צורך בביטול ההגבלה גם מכח סעיף זה.

 

 

האם תוסר הגבלת שימוש בכרטיס חיוב על חייב שהוכרז "חייב מוגבל באמצעים"?

בקשת חייב כי יוכרז חייב מוגבל באמצעים נועדה לשם הסדרת תשלומים והסדר חובותיו. בכך יש להעיד כי אין טעם עוד בהטלת ההגבלה ולפיכך יש להסירה. עם זאת, על חייב מוגבל באמצעים תוטל, ברוב המקרים, הגבלה זהה מכח סעיף 69ד(א)(3) לחוק וככל שתוטל, יהיה צורך בביטול ההגבלה גם מכח סעיף זה.

 

 

האם יש הבדל בין הגבלת כרטיס אשראי מכח סעיף 66א(4) לחוק ובין סעיפים אחרים?

אכן. הגבלה עונשית מכח סעיף 66א(4) מטרתה אחת בלבד – להאיץ חייב להסדיר חובותיו בהוצאה לפועל. הטלת הגבלת שימוש בכרטיס אשראי מכח סעיף אחר בחוק או מכח חוק אחר מטרתה – אי יצירת חובות חדשים. כך שעת חייב מבקש להסדיר חובותיו אין עוד טעם להענישו אף אם אין ביכולתו לפרוע את החוב כנדרש, אך תיתכן סיבה למנוע ממנו לעשות שימוש בכרטיס אשראי על מנת שלא ייצור חובות חדשים.

ליצירת קשר מלאו את הפרטים

ביטול הגבלת רישיון נהיגה

לפרטים נוספים

מחיקת חובות בהליך פשיטת רגל

לפרטים נוספים

ביטול עיכוב יציאה מהארץ

לפרטים נוספים

פשיטת רגל - היום שאחרי

לפרטים נוספים

Call Now Button