פשיטת רגל – היום שאחרי

פשיטת רגל - היום שאחרי

אחת המטרות לקיומה של פשיטת הרגל היא מחיקת חובות החייב ופתיחת דף חדש בחייו האישיים, החברתיים והכלכליים. ואכן, ניתן לומר שסיום הליכים אלו יתממשו עת יוציא בית המשפט המחוזי צו הפטר (מותנה או חלוט) לחובותיו של פושט הרגל.

 

כאמור, צו ההפטר מוחק את רוב חובותיו של פושט הרגל, וככל שאין מדובר בהפטר מותנה לא יידרש ממנו לשלם תשלומים חודשיים או לתת דין וחשבון לגורם כלשהו. נוסף לכך, מרגע שהופטר פושט הרגל מחובותיו, בטלות כל ההגבלות שהוטלו עליו במהלך ההליך, ולא יחול עליו יותר עיכוב יציאה מהארץ, הוא יחדל מלהיחשב כלקוח מוגבל מיוחד והוא יזכה להיות בעל תאגיד או בעל עניין בו. כמו כן, יכול פושט הרגל לבקש לקבל תעודה המורה שהחובות שנוצרו נבעו מכשל בלתי צפוי שאינו נובע מהתנהגות רעה מצידו.

האם לאחר שהוכרזתי כפושט רגל וקיבלתי צו הפטר, אקבל אשראי בבנק?

חיסרון בולט בדיני חדלות פירעון – הן אם מדובר בכניסה להליכי הוצאה לפועל, הליכי פשיטת רגל ואף בפירוק חברות – הוא "זיכרון שלילי" אשר "נצרב" בחברות נתוני אשראי (B.D.I) ומועבר לגופי נותני אשראי כגון בנקים וחברות אשראי. נתונים בדבר פשיטת רגל נעלמים לאחר 7 שנים (בהוצאה לפועל לאחר 5 שנים), ונתונים אלו בעלי משקל מכריע כשמחליט בנק או מחליטה חברת אשראי אם ליתן לפושט רגל – אף על שסיים ההליך – אשראי או לסרב לו.עם זאת, הבנק מתחשב גם בנתונים חיוביים אחרים כמו ניהול חשבון הבנק, מקום עבודה, גובה החזר חודשי, ערבויות, האם נוצרו תיקי הוצאה לפועל חדשים ועוד.

 

לסיכום, פשיטת רגל או ניהול תיק בהוצאה לפועל אינם תורמים לקבלת אשראי אך אין מדובר בסוף פסוק, וברוב המקרים, עדיף להסדיר מיידית את התיק בהוצאה לפועל אף תוך הליכי פשיטת רגל ולהתנהל לאחר מכן, כבעל חשבון יציב ואיתן כדי לצמצם עד כמה שניתן את 7 או 5 השנים שלאחר סיום הליכי חדלות הפירעון.

 

 

האם לאחר מתן צו הפטר מותנה עדיין אאלץ לשלם תשלומים חודשיים?

צו הפטר חלוט מציין למעשה כי מאותו רגע שניתן אין החייב צריך לשלם מאומה על מנת שיופטר מחובותיו. לעומת זאת, צו הפטר מותנה,  קובע כי החייב יופטר משאר חובותיו ככל וישלם סכום כסף אשר יותאם ליכולת הפירעון שלו ואשר יתפרס למספר חודשים (36 חודשים לערך). ברוב המקרים, ניתן יהיה לפרוע את סך כל התשלום בתשלום אחד ולהיות מופטר מהחובות בשלב הפירעון (באופן דיי זהה לקבלת הפטר חלוט).

ליצירת קשר מלאו את הפרטים

מחיקת חובות בהליכי הוצאה לפועל

לפרטים נוספים

הגנת איחוד תיקים בהליכי הוצאה לפועל

לפרטים נוספים

הגנת חייב מוגבל באמצעים

לפרטים נוספים

ביטול הגבלת שימוש בכרטיס חיוב

לפרטים נוספים

Call Now Button