הפטר – מחיקת חובות בהליך פשיטת רגל

הפטר - מחיקת חובות

הגשמת חלום ופתחת עסק אך זה קרס ונותרת עם חובות?! לקחת הלוואה ללימודים ואינך יכול לעמוד בהחזר?! ההוצאות הסדירות עלו על ההכנסות הבסיסיות ונוצרו לך חובות?! אלו הן חלק מהסיבות השכיחות ליצירת חובות במדינת ישראל, סיבות שעלולות למצוא כל אזרח המבקש לקדם את חייו הכלכליים או כל מי שמבקש "לשרוד" תחת יוקר המחייה הפוקד את מדינתנו בעשור האחרון.

ברוב מקרים אלו קשה, עד בלתי אפשרי, לעמוד בפירעון החובות. כתוצאה מכך, הופכים חייו של חייב לבלתי נסבלים תוך פתיחת תיקים כנגדו בלשכת ההוצאה לפועל, הטלת עיקולי משכורת וחשבונות בנק והטלת הגבלות עונשיות כמו הגבלת רישיון נהיגה, הגבלת כרטיס אשראי ועוד. לפיכך, ובמידה ונמצא שפתרון באמצעות הליכי לפועל או הסדרת סעיף 19א' אינם כדאיים ואינם רלוונטיים, יש לשקול בחיוב כניסה להליכי פשיטת רגל ומתן הפטר.

כניסת חייב להליך פשיטת רגל תוך בקשה לקבלת צו כינוס (הקפאת הליכים) תתבטא כבר בתחילה בהקלה משמעותית בחייו של חייב, שכן כבר בשלב זה יבוטלו כנגדו כל ההליכים העונשיים. למשל, תבוטל הגבלת רישיון נהיגה, וכן יבוטלו מרבית העיקולים כדוגמת, עיקול משכרות ועיקול חשבון עו"שיתרה מכך, מרגע זה יוכל החייב להפקיד משכורת בחשבון הבנק שלו, ואם אין לו כזה הרי שכעת הוא יכול לפתוח כזה, לקבל כרטיס חיוב דביט (כרטיס לחיוב במסגרת זכות בלבד), ויותר מכל, לחזור לשגרת חיים נורמטיבית ללא חשש מעיקולים והגבלות, בשלב מהיר יחסית ותוך כדי ההליך עצמו.

 

את סוף הליך פשיטת רגל ניתן לציין, בדרך כלל, בקבלת צו הפטר – לאחר שיוכרז החייב כפושט רגל – ואשר ימחק את רוב חובות החייב. לאחר מחיקת החובות אף נושה לא יוכל לבוא לפושט רגל בדרישות חוב. במילים אחרות, צו ההפטר יאפשר לפושט הרגל לפתוח "דף חדש" בחייו הכלכליים, ולהשאיר את חובות העבר – בעבר.

 

צו ההפטר יהיה חלוט או מותנה וכמובן, שחובות שנובעים ממעשה מרמה, קנסות למדינה ומזונות לא ייכללו בהפטר. אך כאמור, שאר החובות יימחקו ובסיום ההליך יבוטלו גם כל ההגבלות שהוטלו על החייב במשך ההליך עצמו, כעיכוב יציאה מהארץ, איסור על הקמת תאגיד והגבלות נוספות. כמו כן ובמקרים מסוימים, תינתן גם לחייב תעודה שמעידה שפשיטת הרגל באה בעקבות כשל בלתי צפוי שאין עמו התנהגות רעה מצידו.

תוך כמה זמן ניתן לקבל הפטר בהליכי פשיטת רגל?

כאמור, על פי הרפורמה, נקבעים דיונים בבית המשפט המחוזי תוך 18 חודשים מיום מתן צו הכינוס, כך שכבר לאחר 18 חודשים ניתן לקבל הפטר.

 

 

מה ההבדל בין הפטר חלוט והפטר מותנה?

הפטר חלוט פוטר את החייב מכל חובותיו ללא קביעת תכנית תשלומים עתידית. כך, בתום 18 חודשים מיום מתן צו הכינוס נמחקים כל חובות פושט הרגל (החייב לשעבר) ואין הוא צריך להמשיך לעמוד בצו תשלומים כלשהי בעתיד. לעומת זאת, הפטר מותנה יכלול תכנית תשלומים עתידית שתתפרס לכל היותר ל – 36 חודשים נוספים בהתאם ליכולת ההחזר של פשוט הרגל, אך ברוב המקרים תיתכן אפשרות לפירעון מוקדם שתוצאותיה זהות למתן הפטר חלוט.

 

 

אלו חובות לא נכללים בהפטר?

חוב שנוצר לאחר צו הכינוס לא ייכלל בהפטר. כך גם לא ייכללו בהפטר – חובות שנוצרו מתוך התחייבות להימנע מעבירה; חוב המגיע למדינה בשל קנס; חוב שנוצר במרמה וחוב לפי פסק דין למזונות (כולל לביטוח לאומי) אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

 

 

האם כדאי לבקש הפטר באמצעות הליכי הוצאה לפועל או באמצעות הליך פשיטת רגל?

תוצאת הפטר בפשיטת רגל ותוצאת הפטר בהוצאה לפועל זהות הן. הפטר בפשיטת רגל יפטור חייב מחובותיו בהתאם להפטר שיפטור חייב בהוצאה לפועל. עם זאת, תנאי הסף לקבלת הפטר בהוצאה לפועל נוקשים יותר, למשל – ניתן להגיש בקשת הפטר בפשיטת רגל על סך חובות ללא הגבלה לעומת בקשה להפטר בהוצאה לפועל המוגבלת לחובות שאינם חוצים את סך ה – 800,000 ₪ או 2,000,000 ₪, כל עוד קרן החוב אינה מעל 400,000 ₪; ניתן להגיש בקשה להפטר בפשיטת רגל גם לחייב שאינו מוגבל באמצעים לעומת הדרישה כי חייב המבקש הפטר בהוצאה לפועל יהיה מוגבל באמצעים 4 שנים. אך מנגד, הליך ההפטר בהוצאה לפועל יהיה לרוב קצר יותר, בהליך זה חייב אינו  נדרש לתת דין וחשבון כל חודשיים למנהל המיוחד בגין הוצאותיו והכנסותיו. הבדל נוסף ומשמעותי הוא שחייב בהוצאה לפועל לא יוכרז כפושט רגל (עורכי דין, רואי חשבון, מתווכים ועוד אינם רשאים לעבוד במקצעות אלו במידה והם פושטי רגל).

 

לסיכום, קיימים יתרונות וחסרונות למתן הפטר באמצעות הליכי הוצאה לפועל ולמתן הפטר באמצעות הליך פשיטת רגל, ורק בדיקה מעמיקה הכוללת בין היתר את מצבת נכסיו של חייב, גילו, אורך הרוח שלו ועוד כדי לקבל, ככל שניתן, תשובה חסינה מטעויות ובעלת מקסימום יתרונות.

 

 

במידה ובבעלותי דירת מגורים, האם אני עלול לאבד אותה במהלך פשיטת רגל?

לאחר הכרזת חייב כפושט רגל, מתמנה נאמן לנכסי החייב אשר כעת יכול למכור את אותם נכסים ובאמצעות הכספים שיתקבלו – לשלם את חובות החייב לנושים השונים (כך למעשה, מתקיימת המטרה הראשונה של הליך פשיטת הרגל). לעיתים, לחייב דירת מגורים, ואכן – קיים סיכון של מכירת הדירה לטובת כספי קופת הכינוס. עם זאת, קיימת הלכה, אשר מורה – כי כל עוד הנכס רשום בבעלות חייב ובת זוגתו יחדיו, תימכר הדירה כ"תפוסה" (תמחורה נמוך משמעותית), ולכן וברוב המקרים, יישאר החייב ובני ביתו עם הדירה אף שנכנס להליכי פשיטת רגל וקיבל הפטר. חשוב להדגיש, שהלכה זו תהפוך חסרת תוקף בספטמבר 2019 – עת ייכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום חייב שיחליף את הפקודה הנוכחית.

ליצירת קשר מלאו את הפרטים

פשיטת רגל - היום שאחרי

לפרטים נוספים

מחיקת חובות בהליכי הוצאה לפועל

לפרטים נוספים

צו כינוס - הקפאת הליכים

לפרטים נוספים

הגנת פשיטת רגל - מהי?

לפרטים נוספים

Call Now Button