תביעה על סכום קצוב

תביעה על סכום קצוב

מבוא

תפקידה של לשכת ההוצאה לפועל הוא אכיפת חיובים. לשם הגשמת תכלית זו מוענקות לרשם ההוצאה לפועל סמכויות רבות לאכיפה הן תוך הטלת אמצעי עקיף כגון הגבלת רישיון נהיגה של חייב והן תוך הטלת אמצעי ישיר כגון הטלת עיקול על משכורת חייב (צד ג').

 

אך כידוע, טרם הכניסה לשערי ההוצאה לפועל ראשית יש לקבוע כי פלוני מסוים חייב סכום כסף לאלמוני, ובדרך כלל קביעה זו תיעשה תוך מתן פסק דין בבית המשפט או בוררות. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל חוסכת ועוקפת את השימוש בערכאת בית המשפט ומבקשת לקבוע בשלב מהיר יחסית כי הנתבע הוא למעשה – חייב. כלומר, בעמידה בתנאי סף ספציפיים אותו אלמוני יכול להגיש מייד תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל כנגד פלוני, ובמקרים רבים, ניתן יהיה תוך 30 יום להתחיל ולאכוף את החיוב כנגד פלוני תוך הטלת עיקולים ובהמשך, תוך הטלת הגבלות שונות.

האם קיימת הגבלת סכום להגשת תביעה על סכום קצוב?

כן. ניתן להגיש בקשה על סכום קצוב שסכום התביעה אינו עולה על 75,000 ₪.

 

 

האם ניתן להגיש תביעה על סכום קצוב כשהעילה נזיקית?

לא. אם הסכום הנתבע אינו ניתן לכימות באופן פשוט (כפי שנפוץ בתביעה נזיקית) לא ניתן להגיש תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל.

 

 

מה הן ההגנות העומדות לרשות הנתבע?

להבדיל מתביעה המוגשת בבית המשפט בה ניתנת זכות בסיסית לנתבע להגיש כתב הגנה, בתביעה על סכום קצוב לנתבע (למשיב) ניתנת זכות להגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב תוך 30 יום מהמצאת האזהרה כדין. אם הגיש הבקשה תוך 30 יום תועבר התנגדותו והתצהיר לבית המשפט שם תנוהל תביעתו ורשם ההוצאה לפועל יעכב את ההליכים בתיק, אך אם איחר בהגשת ההתנגדות ייאלץ להגיש בקשה נוספת להארכת מועד שתידון בבית המשפט.

 

 

מהו אמצעי עקיף ומהו אמצעי ישיר לאכיפת חיובים?

נסביר, אמצעי עקיף כדוגמת הגבלת רישיון הנהיגה אינו "ממציא" לזוכה כסף מחייב לשם פירעון החוב, אלא שלרוב, החייב יאוץ ירוץ ללשכת ההוצאה לפועל להסדיר החוב ורק אז יראה הזוכה, במקרה האידיאלי, שסולק החוב – מכאן שמדובר באמצעי עקיף. לעומת זאת, עיקול חשבון בנק, משכורת ואף מיטלטלין, או למעשה "הכנסת יד הזוכה" לחשבון הבנק של החייב או למשכורתו תמציא לו, לזוכה, באופן ישיר כספים כנגד החוב ומכאן שמדובר באמצעי עקיף.

ליצירת קשר מלאו את הפרטים

בקשה לביצוע שטר בהוצאה לפועל

לפרטים נוספים

הגנת איחוד תיקים בהוצאה לפועל

לפרטים נוספים

הגנת חייב מוגבל באמצעים

לפרטים נוספים

צו כינוס - הקפאת הליכים

לפרטים נוספים

Call Now Button